Hvad kan vi hjælpe med?

Omsorgscentret Kærbo

Vi er mere end 150 medarbejdere, der dagligt gør vores til at beboere, brugere og pårørende bliver sat i centrum, så Kærbo er et rart sted at være for alle.

Omsorgscentret Kærbo består af:

 • 74 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 9-12 beboere i hvert

 • 30 ældreboliger

 • 19 flexible omsorgspladser (aflastning og genoptræning)

 • Daghjem med 15 visiterede pladser

 • Aktivitetscenter med 100-150 pladser

 • Centralkøkken med madudbringning og café

 • Træningscenter

 • Fodpleje Kærbo v/ Line Sejr og Tina Jørgensen

 • Frisør Kærbo v/ Vini Christensen

                            OBS!                    CORONA                OBS!

Hjemmeplejen / Hjemmesygeplejen samt plejehjemmene Kærbo/Torsbo

Her køres med normal beredskab på alle enhederne.

Der er udarbejdet beredskabsplan på alle enheder samt særlig beredskabsplan for modtagelse af ekstraordinære borgere i forbindelse med spidsbelastninger på de regionale sygehuse.

Ishøj Kommune skal indtil videre kunne tage seks borgere hjem.

Aktivitetscentret på Kærbo og Aktivitetscentret Egely lukker forløbigt resten af marts.

Kærbo og Torsbo lukket for besøg

Kærbo og Torsbo holder lukket for besøgende fra 17. marts og foreløbig til og med den 13. april 2020. Lukningen skyldes udelukkende den aktuelle corona-situation og har til formål at passe bedst muligt på beboere og deres pårørende samtidig med, at der også drages omsorg for personalet. 

Lukningen har ingen betydning for den daglige drift på Kærbo og Torsbo, hvor der køres med samme bemanding som vanligt. Således oplever beboerne mindst mulig påvirkning af deres hverdag.

Vi opfordrer derfor til, at du tager telefonisk kontakt til de af dine pårørende, der bor på Kærbo eller Torsbo.

Alternativt kan du sende en hilsen gennem den konstituerede leder, sende en buket blomster eller en elektronisk hilsen via e-mail.

I helt særlige tilfælde vil det være muligt for pårørende at besøge en beboer på Kærbo eller Torsbo.

Såfremt der i særlige tilfælde skal være besøg fra pårørende, bedes du tage telefonisk kontakt til:

 • Kærbo: Heidi Prip, konstitueret leder, tlf. 43 57 96 44 / 20 64 26 35
 • Torsbo: Heidi Djurhuus Nielsen, konstitueret leder, tlf. 61 93 63 39

Kærbo og Torsbo står naturligvis til rådighed telefonisk, hvis du som pårørende har brug for at tale med personalet. 

Ledige stillinger på Kærbo

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 31. marts 2020