Hvad kan vi hjælpe med?

Daghjemmet

Daghjemmet er et dagtilbud til dig der bor hjemme, og som har behov for hjælp

Daghjemmet har 17 pladser, og det er gratis at komme på daghjemmet. 

Daghjemmet er et dagtilbud til dig der bor hjemme, og som har behov for hjælp i en sådan udstrækning, at det kan være en fordel, at være tilknyttet daghjemmet 1 eller flere dage om ugen.

Daghjemmet yder stort set den samme service, som når man bor i en plejebolig.

Vi kan tilbyde støtte og hjælp med de opgaver, som du ikke selv kan klare. Du kan også få hjælp til træning i daglige færdigheder og holdtræning.

Visitation/Sådan får du en plads

Du kan komme i betragtning, hvis

 • du modtager pension og bor i Ishøj Kommune
 • du forsat ønsker at bo hjemme
 • du har behov for vedvarende hjælp for at klare hverdagen
 • du vil have glæde og gavn af at komme i daghjemmet
 • tilknytning til daghjemmet kan medvirke til aflastning af eventuel ægtefælle eller familie.

Du kan kontakte visitationsteamet eller leder af daghjemmet Janne H. Christensen for at få mere at vide om, hvordan du får tilbudt en plads på daghjemmet.

Når du får tilbudt en plads på daghjemmet kommer vi hjem til dig på besøg. Her får du lejlighed til at hilse på din kontaktperson fra daghjemmet, og du kan stille eventuelle spørgsmål inden den første dag i daghjemmet.

Personale/Fast kontaktperson

I daghjemmet får du en fast kontaktperson. Kontaktpersonen vil være din personlige vejleder og hjælper, så længe du er tilknyttet daghjemmet. I aftaler sammen, hvad du har behov for at få hjælp til, både på kort og på lang sigt.

Som medarbejdere arbejder vi efter værdierne; gensidig respekt, ligeværdighed, loyalitet, indlevelsesevne, værdighed og sund fornuft.

Vi er for tiden:

2 social- og sundhedsassistenter
1 rengøringsassistent/servicemedarbejder
1 leder, der også er leder for aktivitetscentret.

Aktiviteter og træning

I daghjemmet tilbydes daglige aktiviter, som planlægges i samråd med daghjemmets brugere.  Aktiviteterne veksler efter ønsker og behov, men det kan for eksempel være:

 • Sang og musik
 • Kortspil, quiz, banko og terningespil
 • Højtlæsning af aviser og blade
 • Gåture i den nærmeste omegn
 • Nyde gårdhaven
 • Hyggesnak
 • Siddende gymnastikhold

Derudover kan du deltage i aktivitetscentrets øvrige tilbud. 

Mad

I daghjemmet tilbydes du mad fra Kærbos køkken.

Du kan få:

 • morgenmad
 • frokost
 • madpakke med hjem
 • Kaffe, te, øl og vand

Sådan bestiller du kørsel

Du kan få kørsel til og fra daghjemmet, også hvis du er kørestolsbruger.

 • Morgenkørsel kl. 8-10
 • Hjemkørsel kl. 15-16

Du kan blive hentet af chaufføren i dit eget hjem. Du kan desværre ikke medbringe rollator, men du kan låne en rollator i daghjemmet.

Der kan opstå begræsninger ved tilbud til kørsel, da vi har venteliste. Kørslen er gratis.

Du må påregne mindre ventetider ved afhentning og hjemkørsel.

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 28. februar 2018