Hvad kan vi hjælpe med?

Daghjemmet

Daghjemmet er et dagtilbud til dig der bor hjemme, og som har behov for hjælp.

Daghjemmet har 15 pladser. Det er gratis at komme på daghjemmet. 

Daghjemmet er et dagtilbud til dig der bor hjemme, og som har behov for hjælp i en sådan udstrækning, at det kan være en fordel at være tilknyttet daghjemmet en eller flere dage om ugen.

Daghjemmet yder stort set den samme service, som man modtager, når man bor i en plejebolig.

Vi kan tilbyde støtte og hjælp med de opgaver, du ikke selv kan klare. Du kan også få hjælp til træning i daglige færdigheder og holdtræning.

Visitation: Sådan får du en plads

Du kan komme i betragtning, hvis

 • du modtager pension og bor i Ishøj Kommune
 • du forsat ønsker at bo hjemme
 • du har behov for vedvarende hjælp for at klare hverdagen
 • du vil have glæde og gavn af at komme i daghjemmet
 • tilknytning til daghjemmet kan medvirke til aflastning af eventuel ægtefælle eller familie.

Du kan kontakte visitationsteamet eller lederen af daghjemmet for at få mere at vide om, hvordan du får tilbudt en plads på daghjemmet.

Når du får tilbudt en plads på daghjemmet, kommer vi hjem til dig på besøg. Her får du lejlighed til at hilse på din kontaktperson fra daghjemmet, og du kan stille eventuelle spørgsmål inden den første dag på daghjemmet.

Personale og fast kontaktperson

På daghjemmet får du en fast kontaktperson. Kontaktpersonen vil være din personlige vejleder og hjælper, så længe du er tilknyttet daghjemmet. I aftaler sammen, hvad du har behov for at få hjælp til, både på kort og på lang sigt.

Som medarbejdere arbejder vi efter værdierne gensidig respekt, ligeværdighed, loyalitet, indlevelsesevne, værdighed og sund fornuft.

Vi er for tiden:

2 social- og sundhedsassistenter
1 leder, der også er leder for aktivitetscentret.

Aktiviteter og træning

På daghjemmet tilbydes daglige aktiviter, som planlægges i samråd med daghjemmets brugere. Aktiviteterne veksler efter ønsker og behov, men det kan for eksempel være:

 • Sang og musik
 • Kortspil, quiz, banko og terningespil
 • Højtlæsning af aviser og blade
 • Gåture i den nærmeste omegn
 • Nyde gårdhaven
 • Hyggesnak
 • Siddende gymnastikhold

Derudover kan du deltage i aktivitetscentrets øvrige tilbud. 

Mad

På daghjemmet tilbydes du mad fra Kærbos køkken.

Du kan få:

 • morgenmad
 • frokost
 • madpakke med hjem
 • kaffe, te, øl og vand

Sådan bestiller du kørsel

Du kan få kørsel til og fra daghjemmet, også hvis du er kørestolsbruger.

 • Morgenkørsel kl. 8-10
 • Hjemkørsel kl. 15-16

Du kan blive hentet af chaufføren i dit eget hjem. Du kan medbringe din egen rollator, men du kan også låne en rollator på daghjemmet.

Der kan opstå begræsninger ved tilbud til kørsel, da vi har venteliste. Kørslen er gratis.

Du må påregne mindre ventetider ved afhentning og hjemkørsel.

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo-torsbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 14. november 2019