Hvad kan vi hjælpe med?

Borgeren i centrum

På Kærbo sætter vi borgeren i centrum. Her kan du læse om vores værdier.

Værdier og målsætning

Vi sætter borgeren i centrum med udgangspunkt i følgende værdier:

 • Værdighed

 • Ligeværdighed

 • Indlevelsesevne

 • Gensidig respekt

 • Loyalitet

 • Sund fornuft

Det er Kærbos mål, at brugerne af huset oplever en dagligdag med:

 • Størst mulig livskvalitet

 • Ligeværdighed i forhold til andre mennesker

 • Selvbestemmelse over egen tilværelse

 • Tryghed gennem kvalificeret pleje og omsorg

 • Støtte til at anvende egne ressourcer

 • Afpasset hjælp i forhold til individuelle behov

 • Højt informationsniveau fra personalet

 • Kendskab til det kommunale serviceniveau

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo-torsbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 23. januar 2019