Hvad kan vi hjælpe med?

Omsorgscentret Kærbo og Plejecenter Torsbo

Vi er mere end 150 medarbejdere, der dagligt gør vores til at beboere, brugere og pårørende bliver sat i centrum, så Kærbo er et rart sted at være for alle.

Besøgsrestriktioner på plejehjem og plejecentre efter vedtagelsen af den nye epidemilov (opdateret 1. marts 2021)

Folketinget har den 23. februar 2021 vedtaget en ny epidemilov, som træder i kraft den 1. marts 2021.

Efter lovens § 68, stk. 4, ophæves bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020 og ændringsbekendtgørelse nr. 1983 af 15. december 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse mv. den 15. april 2021.

Det betyder, at alle påbud om besøgsforbud eller -restriktioner på offentlige og private plejecentre, der allerede er meddelt kommunerne af Styrelsen for Patientsikkerhed, forbliver i kraft indtil styrelsen ophæver påbuddene eller indtil bekendtgørelserne ophæves, dog senest indtil den 14. april 2021. Disse påbud bortfalder således ikke ved ikrafttræden af den nye epidemi-lov.

Kære besøgende til Kærbo og Torsbo (Opdateret 19. januar 2021)

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud til Ishøj og andre kommuner om at indføre midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem mv. Dette sker da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom
(Covid-19). Beboerne på de omfattede plejecentre har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg, jf. bekendtgørelsens § 6.

Påbuddet trådte i kraft den 11. september 2020. Der er udsendt nyt revideret påbud til kommunerne som er gældende fra den 17. december. Det er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest revurderet den 1. februar 2021.

De midlertidige besøgsrestriktioner på Kærbo og Torsbo gælder fra og med den 17. december 2020 og indebærer:

1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
     a) besøget sker i en kritisk situation, eller
     b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen,
2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen, og
3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

Det er fortsat muligt at afvikle besøgene i de etableret besøgsrum på Kærbo og Torsbo 

På Torsbo er det i kolonihavehuset. Der er sørget for varme og lys, så besøgene kan ske i hyggelige omgivelser og følge retningslinjerne fra sundhedstyrelsen. Besøget her kan foretages af de samme 3 faste nær pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen. (Udendørs besøg kan ske på undendørsarealerne eller i læ i orangeriet, som kan benyttes ved bookning)

På Kærbo er der etableret 2 besøgsstationer i 2 lokaler i aktivitetscentret. Besøget her kan foretages af de samme 3 faste nær pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen. (Udendørs besøg kan ske på undendørsarealerne eller i læ i de opstillede hvide telte, som kan benyttes ved bookning) 

Ved besøg i besøgsrum og/eller i egen bolig gælder følgende: (Vedr. julen - læs ovenfor)

 • Beboer eller besøgende må IKKE have symptomer på covid-19 eller anden smitsom sygdom og skal være testet negativ for Covid-19 2 gange, efter evt. rejse til udlandet
 • Besøg skal aftales på forhånd ved at kontakte afdelingen. 
 • Alle besøg kan foregå alle ugens hverdage i tidsrummet mellem kl. 10 – 20. I weekender mellem 11 – 20. Dog altid lukket ml. kl. 12-13 og kl. 17.30-18.30 pga. frokost og aftensmad
 • Et besøg kan typisk vare op til 1 time (det aftales med personalet)
 • Der må være op til 2 besøgende ad gangen
 • Når du ankommer til besøget kontaktes afdelingen, som sørger personalet for at beboeren følges ned til anviste besøgsstation
 • Ved besøg er det nu blevet et krav, at du anvender mundbind eller visir under hele besøget (mundbind kan udleveres af personalet, hvis man ikke selv har et mundbind)
 • Det anbefales at man selv medbringer et tæppe
 • Det er ikke muligt at benytte plejecentrets toiletforhold i forbindelse med besøg
 • Besøg skal foregå efter Sundhedsstyrelsens anvisninger:
  • Der skal holdes to meters afstand
  • Der skal sprittes/vaskes hænder før og efter besøg
  • Fysisk kontakt i form af kram og håndtryk skal undgås
  • Berøring af kontaktflader skal så vidt muligt undgås
  • Nys og hoste skal ske i ærmet
  • Kontaktflader skal sprittes af efter besøg

Ved besøg af 1 nærmeste pårørende i beboerens egen bolg gælder alle ovenstsående punkter samt følgende: 

 • En beboer må have besøg af én og samme nærmeste pårørende i egen bolig (der skal anvendes mundbind ved gennemgang). Når du kommer på besøg skal du kontakte personalet i afdelingen, som afhenter dig ved indgangen. Det anbefales at du anvender mundbind eller visir under hele besøget. Der er ikke begrænsning på varigheden af besøget.

Små gåture:

Ønsker besøgende at gå en tur med sin pårørende, skal det ske efter følgende retningslinjer:

 • Man kan gå en tur inden for området og på matriklen
 • Personalet skal informeres om, at man vælger at gå en tur i området
 • Besøgende skal bære mundbind og handsker under turen
 • Hvis beboeren er kørestolsbruger, skal håndtag sprittes af før og efter turen

Vi håber på jeres forståelse, og at I på denne måde vil være med til at passe på vores sårbare borgere

Besøg i indendørs besøgsrum: Det undersøges i øjeblikket vedr. mulighederne for at etablere besøgsrum indefor som kan benyttes af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 nære pårørende ad gangen. Så snart de er færdige og følger styrelsens anvisninger, vil det fremgå af denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger:

Blok A: Stuen: 43 57 96 21

Fleksible omsorgspladser: 1. sal: 43 57 96 22 og 2. sal: 43 57 96 25

Blok B: 1. sal: 43 57 96 01 og 2. sal: 43 57 96 02

Blok C: Stuen: 43 57 96 41, 1. sal: 43 57 96 42 og 2. sal: 43 57 96 43

Blok 4: 1. sal: 43 57 96 40

For yderligere information kontakt plejecenterleder Lene Bonde Stürup på 40 10 80 59

 

Omsorgscentret Kærbo består af:

 • 74 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 9-12 beboere i hvert

 • 30 ældreboliger

 • 19 flexible omsorgspladser (aflastning og genoptræning)

 • Daghjem med 15 visiterede pladser

 • Aktivitetscenter med 100-150 pladser

 • Centralkøkken med madudbringning og café

 • Træningscenter

 • Fodpleje Kærbo v/ Line Sejr og Tina Jørgensen

 • Frisør Kærbo v/ Vini Christensen

 • OBS! Information om ny organisering af ledelsen på Kærbo og Torsbo pr. 1. juni 2020 findes under "Om Kærbo"

Torsbo plejehjem består af:

 • ​27 plejeboliger, heraf 9 til demente

 • 12 ældreboliger

 • 1 fleksibel omsorgsplads

 • Daghjem med 6 visiterede pladser

 • Eget produktionskøkken

Ledige stillinger på Kærbo

Se vores ledige stillinger på Job hos os - Ishøj Kommune

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo-torsbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 1. marts 2021