Hvad kan vi hjælpe med?

Omsorgscentret Kærbo

Vi er mere end 150 medarbejdere, der dagligt gør vores til at beboere, brugere og pårørende bliver sat i centrum, så Kærbo er et rart sted at være for alle.

BESØG PÅ KÆRBO OG TORSBO (Opdateret 3. juli 2020)

Nu er det igen muligt at foretage indendørs besøg på plejehjem

Onsdag den 1. juli 2020 blev bekendtgørelsen vedrørende indendørs besøg på plejehjem offentliggjort.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at kommunerne allerede fra torsdag den 2. juli 2020 har mulighed for at åbne op for indendørs besøg - dog under en række forholdsregler for at forebygge smitte med Covid-19.

Ishøj Kommune glæder sig over, at beboere på Kærbo og Torsbo igen kan få besøg fra deres pårørende under mere normale omstændigheder.

Men for at besøgene kan ske på en forsvarlig måde, så smittefaren ved Covid-19 begrænses mest muligt, åbnes der først op for indendørs besøg mandag den 6. juli 2020 kl. 10.

Ishøj Kommune ønsker at skabe så trygge rammer som muligt for både beboere, pårørende og medarbejdere, hvorfor plejecentrene har udarbejdet et sæt retningslinjer, som fremafrettet skal overholdes ved besøg, så vi efterlever Sundhedsstyrelsens vejledninger.

⦁ Beboer eller besøgende må IKKE have symptomer på covid-19 eller anden smitsom sygdom
⦁ Det anbefales, at besøget foregår udendørs (for små gåture se nedenfor)
⦁ Besøg skal aftales på forhånd – se kontaktinformation nederst
⦁ Besøgene kan foregå alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 10 – 20. Dog lukket ml. kl. 12-13 og kl. 17.30-18.30 pga. frokost og aftensmad.
⦁ En beboer må have besøg af to-tre pårørende ad gangen i egen bolig og op til 2 besøgende ved udendørs besøgsstationer.
⦁ Besøgende der skal indendørs får udleveret et mundbind
⦁ Det er ikke muligt at benytte plejecentrets toiletforhold i forbindelse med besøget
⦁ Besøg skal foregå efter Sundhedsstyrelsens anvisninger:

⦁ Der skal holdes to meters afstand
⦁ Der skal sprittes/vaskes hænder før og efter besøg
⦁ Fysisk kontakt i form af kram og håndtryk skal undgås
⦁ Berøring af kontaktflader skal så vidt muligt undgås
⦁ Nys og hoste skal ske i ærmet
⦁ Kontaktflader skal sprittes af efter besøg

Besøg på besøgsstationer:
Hvis der er et ønske om flere end to-tre pårørende på ét besøg, er det muligt at benytte en af de indendørs besøgsstationer, f.eks ved fødselsdage. Dette skal aftales med afdelingens leder.


Små gåture:
Ønsker besøgende at gå en tur med sin pårørende, skal det ske efter følgende retningslinjer:
⦁ Man kan gå en tur inden for området og på matriklen
⦁ Personalet skal informeres om, at man vælger at gå en tur i området
⦁ Besøgende skal bære mundbind og handsker under turen (kan udleveres af personalet)
⦁ Hvis beboeren er kørestolsbruger, skal håndtag sprittes af før og efter turen


Vi anbefaler, at man læser og følger de vejledninger og pjecer der er lagt frem, så vi er fælles om at passe på personer i øget risiko.
 

Kontaktoplysninger:

Blok A: Stuen: 43 57 96 21

Fleksible omsorgspladser: 1. sal: 43 57 96 22 og 2. sal: 43 57 96 25

Blok B: 1. sal: 43 57 96 01 og 2. sal: 43 57 96 02

Blok C: Stuen: 43 57 96 41 og 2. sal: 43 57 96 43

Blok 4: 1. sal: 43 57 96 40

For yderligere information kontakt plejecenterleder Lene Bonde Stürup på 40 10 80 59

 

Omsorgscentret Kærbo består af:

  • 74 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 9-12 beboere i hvert

  • 30 ældreboliger

  • 19 flexible omsorgspladser (aflastning og genoptræning)

  • Daghjem med 15 visiterede pladser

  • Aktivitetscenter med 100-150 pladser

  • Centralkøkken med madudbringning og café

  • Træningscenter

  • Fodpleje Kærbo v/ Line Sejr og Tina Jørgensen

  • Frisør Kærbo v/ Vini Christensen

  • OBS! Information om ny organisering af ledelsen på Kærbo og Torsbo pr. 1. juni 2020 findes under "Om Kærbo"

Ledige stillinger på Kærbo

Vi har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket.

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 3. juli 2020